Drukarnia dziełowa

Druk i oprawa książek w Opolu

Na początku było SŁOWO!

Choć niektóre źródła podają, że chaos, a inne, że wodór. Słowa posłużyły ludziom do komunikacji.

Z pragnienia zachowania ich na dłużej, zrodził się jeden z największych cywilizacyjnych wynalazków – DRUK. Dziękujemy Panie GUTENBERG! Za radość czerpaną z przyjemności czytania przede wszystkim, ale także za pracę, bo dzięki Pana myśli i mądrości, stał się Pan naszym pierwszym, symbolicznym pracodawcą.

Drukarnia Lega powstała w 2003 roku jako jeden z działów Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu (nasz pracodawca w realu). Od początku wiedzieliśmy, że chcemy współuczestniczyć w tworzeniu jednego z najszlachetniejszych produktów poligraficznych, jakim jest KSIĄŻKA.

Przez kilka miesięcy...

uzbrajaliśmy park maszynowy i kompletowaliśmy załogę, złożoną w przeważającej części z osób posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie. Jedna z nich – Pani technolog Barbara Wojtowicz – stała się w tym czasie pomysłodawczynią nazwy naszej drukarni. LEGA – w fachowej terminologii oznaczająca 16 stronicowy arkusz introligatorski, stała się naszym znakiem rozpoznawczym, a Basia matką chrzestną nazwy naszej drukarni.

Kandydata na...

„ojca chrzestnego” poszukiwaliśmy wśród Wydawców. Nie było łatwo, bo nikt o nas nie słyszał, i nie posiadaliśmy produkcji, którą moglibyśmy się pochwalić. A jednak się udało! Dzięki słowu, umiejętności obrazowego przedstawiana wyobrażeń o potencjalnej usłudze druku i oprawy, ogromnemu ładunkowi zaufania, jakim zostaliśmy obdarowani.

Pierwszy był Pan Adam Wieczorek odpowiedzialny za lokowanie nakładów do druku, z ramienia Instytutu Wydawniczego PAX. Może przekonał go, dobrany w sposób niezamierzony, argument: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

W oczekiwaniu na pierwszą książkę z Wydawnictwa PAX, niespodziewanie tylnymi drzwiami otrzymaliśmy pierwsze zamówienie z Domu Wydawniczego Rebis z Poznania. I tak naszym Ojcem Chrzestnym został Michał Lisowski.

Dziękujemy Ojcze 🙂

logo-wzdz

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Małopolska 18, 45-301 Opole, NIP: 7540336380

Tel.: 77 400 33 00

Można na nas polegać_Drukarnia Lega w Opolu
logo-wzdz

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Małopolska 18, 45-301 Opole, NIP: 7540336380

Tel.: 77 400 33 00

Można na nas polegać_Drukarnia Lega w Opolu