PRE-PRESS I PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO IMPOZYCJI

Jak przygotować pracę?

Pliki do elektronicznego montażu powinny być jednoznacznie określone i zatwierdzone przez Wydawcę (analogicznie do diapozytywów dostarczanych do ręcznego montażu). Oznacza to, że studio, które przygotowało pracę powinno pliki zamknąć i wygenerować produkcyjny PDF.

Blok

Opis plików- w celu usprawnienia współpracy z klientem proponujemy następujące nazewnictwo pracy np.: 001_020_LiteraturaPolska_A.pdf
Plik zawiera strony od 1 do 20, tytuł pracy oraz wersję A (czyli wersja pierwsza) w razie korekty będzie zastąpiona literą B itd. Pliki po korekcie powinny być dostarczone w całości.
Prosimy aby przy nazewnictwie plików nie używać znaków polskiego alfabetu i znaków szczególnych (np.: #$%+=;ĄEńśćółżź)
Układ- w pracy powinien być zaznaczony format netto. W przypadku drukowania zdjęć i obrazów spadowych należy uwzględnić minimum 3-5 mm spadu. Na pracy należy umieścić punktory do cięcia, pozostałe znaczniki są automatycznie dostawiane przez program do impozycji. Pliki powinny zawierać pojedyncze strony. Proszę nie wykonywać prac w rozkładówkach.
Fonty- wszystkie czcionki użyte w pracy muszą być dołączone do pliku PDF lub zamienione na krzywe. W szczególnych przypadkach można dostarczyć plik z opisem fontów postscriptowych w celu dołączenia ich podczas RIP- owania. Zalecane jest używanie wyłącznie fontów postscriptowych Type 1.
Kolorystyka- wszystkie elementy na stronie powinny być zdefiniowane w 1 kolorze. Zdjęcia drukowane razem z teksem w 1 kolorze, należy zamienić na skalę szarości.
Rozdzielczość- aby uzyskać najlepszą jakość wydruku zdjęć cz/b zalecamy umieszczać w pracach elementy graficzne o rozdzielczości od 1200 dpi do 2400 dpi.

Okładki i inne kolorowe druki

Opis- plik opisujemy tytułem pracy i nr strony, np.: OKL_LiteraturaPolska_s1
Układ- prace powinny być wyśrodkowane na stronie należy uwzględnić minimum 3-5 mm spadu. Na pracy należy umieścić punktory do cięcia, pozostałe znaczniki są automatycznie dostawiane przez program do impozycji. Ustawienie nadlewek, overprintu i spadów należy do pracy grafika tworzącego daną pracę.
Rozdzielczość- aby uzyskać najlepszą jakość wydruku zalecamy umieszczać w pracach elementy graficzne o rozdzielczości od 250 do 300 dpi. Rozdzielczość ta powinna zostać uzyskana z urządzenia wyjściowego (skaner, aparat cyfrowy), a nie korygowana do wymaganej rozdzielczości w programach graficznych.
Kolorystyka- wszystkie elementy na stronie powinny być zdefiniowane w kolorach CMYK oraz kolorach dodatkowych (SPOT) zgodnie z kolorystyką druku. Każdy kolor dodatkowy oprócz CMYK, który ma być drukowany jako dodatkowy powinien zostać dokładnie opisany w zleceniu. Jeżeli w zleceniu nie będzie takiej informacji, to wszystkie kolory dodatkowe zostaną automatycznie rozbarwione do kolorów CMYK.
Prace 4- kolorowe CMYK oraz z użyciem pantonu można przesyłać w postaci zarówno kompozytowej jak i separacyjnej. Istotne jest, aby cała praca zawierała pliki jednego typu (kompozyt lub separacja).
Lakier- przysyłamy w osobnym pliku, odpowiednio opisanym.
Tłok, złocenie- prace przygotowane w cdr lub ai należy przekształcić w krzywe wektorowe (nie zamieniać na bitmapy) i zapisywać w formacie PDF.      

 

  Nazwa   Rozmiar
Plik do impozycji.pdf
( powyższy tekst do pobrania) 1,4 M